พิธีเปิดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟ มาราธอน 2021”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  งานเดิน – วิ่งการกุศล  “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟ มาราธอน 2021”  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี