สืบสานประเพณีลอยกระทงราชมงคลธัญบุรี อัลบัมที่ 2

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลอยกระทงกับนางนพมาศ และเทพบุตร ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชมงคลธัญบุรี”  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี