สืบสานประเพณีลอยกระทงราชมงคลธัญบุรี อัลบัมที่ 1

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชมงคลธัญบุรี” โดยมี ผศ.อิทธิพล  โพธิพันธุ์  รองอธิการบดี และคณาจารย์ร่วมพิธี  จัดโดยองค์การนักศึกษา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี