พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา โดยมี
นายวิรัช โหตระไวศยะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
เป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน กับ มทร.ธัญบุรี
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากรและด้านพัฒนานักศึกษา ทั้งสองฝ่ายยินดี
ที่จะสนับสนุนในการให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรระบบการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ ความรู้ความเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน มทร.ธัญบุรี
โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีสถานศึกษา 22 แห่ง ลงนามกับทางมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2569 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายยินดีต่อระยะเวลาความร่วมมือต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

สำหรับสถานศึกษาตัวแทนร่วมลงนาม 22 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” โรงเรียนราชินีมูลนิธิ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพเสนา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

โดย มทร.ธัญบุรี มีกำหนดการให้แจ้งความจำนงขอสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ MOU ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 และรับสมัครผ่านระบบที่ https://apply.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-3613-5

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี