พิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธี  ณ ลานอเนกประสงค์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  1 กันยายน  2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี