ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณวารี พลไพศาล ประธานกรรมการ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการร่วมกัน โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.นิพัทธ์  จงสวัสดิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม  15 สิงหาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี