โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  11 สิงหาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี