งานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565(Thailand Research Expo 2022)”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมเวทีเสวนา “Thailand Research Expo Talk : เวทีรวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนประเทศไทย” ในงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565(Thailand Research Expo 2022)” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง  ผู้อำนวนการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี