หารือความร่วมมือกับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีสุชาติ ผิวสอาด  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  และคณะ  ในการประชุมหารือความร่วมมือร่วมกัน หลังจากที่เคยลงนามความร่วมมือร่วมกันเมื่อปี 2556 พร้อมเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 กรกฎาคม  2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี