กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำ Smart Farm ควบคุมการให้น้ำและอุณหภูมิอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ทศพร  แสงสว่าง  หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำ Smart Farm ควบคุมการให้น้ำและอุณหภูมิอัตโนมัติ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง  โดยมี Mr.Padma Crisnapati,  Mr.Louie Villaverde และ Mr.Elang Parikesit คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นวิทยากร  ณ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  20 มิถุนายน 2565

นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง เล่าว่า กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิและรดน้ำอัตโนมัติ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สมุนไพรขมิ้นชัน สู่นวัตกรรมผ้ามัดย้อม พัฒนาครูจำนวน 16 คน และขยายผลลงสู่นักเรียนชั้นประถมจำนวน 139 คน ครูสามารถเรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการทำ ระบบเทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิและรดน้ำอัตโนมัติ นำไปใช้กับแปลงสมุนไพร โดยเฉพาะ สมุนไพรขมิ้นชัน นำไปสู่นวัตกรรมผ้ามัดย้อม สามารถรดน้ำต้นไม้ในช่วงเทศกาล คุณครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สู่นักเรียนในวิชาหลัก ความคิดนอกรอบสู่ความคิดเชิงนวัตกรรม 5i และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ในการปลูกขมิ้นชันความมีเอกลักษณ์ของสี ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการมัดย้อมผ้าในอนาคตต่อไป ระบบพี่เลี้ยงอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอกทุน EQI ของมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายของท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี