ภาพกิจกรรม โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

  

One thought on “ภาพกิจกรรม โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

  • เมษายน 8, 2014 at 9:19 am
    Permalink

    อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายคนพิการนี้มีขายที่ไหนค่ะ พอดีที่บ้านมีคนชราที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองค่ะ หรือว่าต้องสั่งซื้อที่มหาวิทยาลัยคะ

Comments are closed.