นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ THE SI(CK)XART THESIS EXHIBITION

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ THE SI(CK)XART THESIS EXHIBITION ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 17 เมษายน 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี