นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โชว์ผลงานแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน บูรณาการวิชาต่าง ๆ ร่วมไปถึงประสบการณ์การฝึกงาน ผ่านกระบวนการวิจัย ณ หอศิลป์ อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณปภัช เจริญผล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เผยว่า สำหรับผลงานเป็นการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำไปใช้ โดยในแต่ละผลงานผ่านกระบวนการคิดและกระบวนทางการวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาวิชาเข้ามาดูแล ให้คำปรึกษา โดยให้อิสรภาพในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน นำวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน รวมไปถึงความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาพัฒนาผลงาน โดยมีทั้งหมด 20 บูธ 20 ผลงาน อาทิเช่น การออกแบบคาแรคเตอร์ Toy สินค้า ออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อการเขียนการ์ตูนลงบนเว็บตูน การออกแบบผลิตเกมในเรื่องของ Concept Art ต่าง ๆ การผลิตภาพยนตร์สื่อโฆษณาต่าง ๆ คลิปท่องเที่ยวลงผ่านช่องทาง YouTube ผลงานภายในงานของนักศึกษาได้รับคำชมจากผู้เข้าชม ตลอดจนการได้รับทุนในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ทุกสายวิชา ซึ่งในแต่ละปีได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ทางสาขาวิชาต้องทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีจุดเด่น โดยต้องมีพื้นฐานทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา การันตีได้แน่นอนว่าตอบโจทย์สถานประกอบการทั่วประเทศไทย หรือนักศึกษาสามารถไปสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง จนประสบความสำเร็จทางด้านงานศิลป์

นางสาวปวีนา โควิน เจ้าของผลงานออกแบบการ์ตูนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย       ของท้าวทองกีบม้า เล่าว่า เพื่อให้เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ได้ศึกษาข้อมูลด้านขนมไทยมากขึ้นและอนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้ จึงได้ออกแบบการ์ตูนออนไลน์เรื่อง “ขนมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายของท้าวทองกีบม้า” โดยการ์ตูนออนไลน์เรื่องนี้เผยแพร่ผ่านช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงได้ง่าย ก็คือ แอพพลิเคชั่น Line Webtoon ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับอ่านการ์ตูนออนไลน์ ที่มียอดผู้ใช้ในประเทศไทยมากกว่า 16,800,000 คน นำเสนอในรูปแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจและน่าค้นหามากยิ่งขึ้นในรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ ผ่านขนมไทย เป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาหาข้อมูลเรื่องขนมไทยแบบใหม่ได้อีกด้วย

ทางด้านเจ้าของผลงาน การออกแบบบอร์ดเกมส์เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กช่วงชั้นที่ 1 นางสาววรินทร สิทธิบุ่น เล่าว่า บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กช่วงชั้นที่ 1 การนำคำศัพท์ รวมถึงความรู้รอบตัวต่าง ๆ มาใช้ในเกมเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสมาธิจากการฟัง ความจำ การวิเคราะห์ กติกาของตัวเกม ว่ากติกาของเกมนี้เป็นอย่างไร มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเกมเข้าไป เพื่อไม่ให้นักเรียนหรือผู้เล่นไม่รู้สึกเบื่อ และประโยชน์สำหรับเกมคือนักเรียนหรือผู้เล่นได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ อีกด้วย

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี