ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนายปองชัย ปานศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนธรรมรักษ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภา มทร.ธัญบุรี และหม่อมหลวงสิริณ รองทรง ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรีนแลนด์ จำกัด และบริษัท บารามี แลบอราทอรีส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ใจฟ้าฟาร์ม อ.เมือง จ.ลพบุรี 16 ธันวาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี