โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงาน ในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ และเยี่ยมชมโครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี” ดำเนินการโดย มทร.ธัญบุรี ร่วมกับหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 

ถ่ายภาพโดย : นางสาวนวภรณ์ ไพรสิงห์ขรณ์ นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี