สักการะพระพุทธพิริยมงคล และงานลอยกระทง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และภริยา พร้อมคณะผู้บริหาร  สักการะพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และร่วมลอยกระทงกับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหอพระพุทธพิริยะมงคล มทร.ธัญบุรี 19 พฤศจิกายน 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี