มอบข้าวสารแก่วัดไก่เตี้ย เพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ฯ มอบข้าวสารจำนวน 200 ถุง แก่วัดไก่เตี้ย เพื่อส่งมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย  โดยมี เซอร์เทแรส เบเนดิกต์ ไชยดวง  ผู้แทนจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มอบเงินสมทบทุนซื้อข้าวสารจำนวน 20,000 บาท ณ วัดไก่เตี้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  25 ตุลาคม 2564

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี