นิทรรศการศิลปกรรม “ภ + ป = ทัศนศิลป์”  ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาประติมากรรม และสาขาศิลปะภาพพิมพ์

รศ.ดร.สมพร ธุรี  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “ภ + ป = ทัศนศิลป์”  ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาประติมากรรม และสาขาศิลปะภาพพิมพ์  ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ อาคาร ๔ ชั้น ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี