งานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมมอบรางวัลการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมมอบรางวัลการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศ และร่วมลอยกระทง ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ลานอนันต์รังสรรค์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี