ลงนามความร่วมมือกับ นายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด ในการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ นายยูอิจิโร่ ซาคาอิ  รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด ในการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี