การแสดงผลงานวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิด “การแสดงผลงานวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี”  โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี กล่าวรายงาน  ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี