นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้อนรับตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและวิจัย (The Federal Ministry of Education and Research: BMBF) และสถาบันวิจัยด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (The Research Institute for Vocational Education and Training: BIBB) ประเทศเยอรมัน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รักษาการประธานสมาคม RAVTE ให้การต้อนรับตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการและวิจัย (The Federal Ministry of Education and Research: BMBF) และสถาบันวิจัยด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (The Research Institute for Vocational Education and Training: BIBB) ประเทศเยอรมัน

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี