การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมพิธีเปิดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี