นายพิเชษฐ์  เจียมบุรเศรษฐ์  กรรมการบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน ๓ ทุน

นายพิเชษฐ์  เจียมบุรเศรษฐ์  กรรมการบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน ๓ ทุน ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี