โครงการราชมงคลปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

กลุ่มนักศึกษารายวิชาทักษะทางสังคม  จัดโครงการราชมงคลปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค  เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  โดยมี ผศ.สายฝน  บูชา อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี