ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีแก่ นักกรีฑาทีมชาติไทย นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี , ผศ.อานนท์  นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นักกรีฑาทีมชาติไทย นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ทัศพร วรรณกิจ ได้เหรียญทองวิ่งผลัด 4×100 เหรียญเงินวิ่งผลัดผสม 4×100 บัณฑิต ช่วงไชย ได้เหรียญทองวิ่งผลัด4×100 เหรียญทองแดงวิ่ง100เมตร ชาย และ กชพร ตั้งศรีวงษ์ ได้ลำดับที่ 5 เดินทนหญิง 10,000 เมตร จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่: ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี