งานราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน (1) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552

About areerat

นักศึกษาฝึกงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์