พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมพิธี  ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี