พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี  ๒๕๖๒ และบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ  ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง “จิตอาสานั้น สำคัญไฉน”

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๖๒ และบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ  ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง “จิตอาสานั้น สำคัญไฉน” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี