โครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ ๒

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธีแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ ๒  โดยมี รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ที่ปรึกษาโครงการกล่าวแนะนำโครงการ  ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

สถานที่: ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี