มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี