ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำคลิปพิเศษ ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดทำคลิปพิเศษ ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาจีนและภาษาไทย

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี