ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเภสัชกรหญิง ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล หัวหน้างานวิจัยและพัฒนายาและสมุนไพรร่วมกันให้ความรู้และเรื่องราวน่ารู้ของพืชสมุนไพรที่ชื่อ “ฟ้าทะลายโจร”

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พทป.) แสงนภา ทองสา ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเภสัชกรหญิง ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล หัวหน้างานวิจัยและพัฒนายาและสมุนไพร ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันให้ความรู้และเรื่องราวน่ารู้ของพืชสมุนไพรที่ชื่อ “ฟ้าทะลายโจร” ว่า เป็นพืชสมุนไพรในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หลายประเทศไม่เพียงเฉพาะประเทศไทย

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี