ส่งมอบหน้ากากผ้ากันน้ำและแบคทีเรียจากงานวิจัย RTMASK จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากผ้ากันน้ำและแบคทีเรียจากงานวิจัย RTMASK จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านนายแพทย์วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร คลินิกปอดและทางเดินหายใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของคลินิกฯ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่: ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี