กีฬา RMUTT RELATIONS GAME ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั่งที่18 อัลบั้มที่ 1

กีฬา rmutt relations game ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั่งที่18 วันที่ 26 ธันาวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี