พิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีน โดยมี ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีน โดยมี ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สถานที่: ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี