หอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติ และหอศิลป์ร่วมสมัย จัดทำถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ

หอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติ และหอศิลป์ร่วมสมัย จัดทำถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการเบื้องต้น ในช่วงหยุดการเรียนจากสถานการณ์ COVID 19 และยังต้องอยู่หอพัก ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดได้ โดยการสนับสนุนของ บริษัทห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮงจำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท เอ็ม อี โอ จำกัด  บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด  คณะเจ้าภาพ วิทยากร ศิลปินและผู้ปฏิบัติธรรม มูลนิธิหอธรรมพระบารมี โดยส่งมอบให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 100 ชุด และส่งให้ครัวลูกบัวสวรรค์ 100 ชุด

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี