ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักย่านพรธิสาร

ผศ.ดร.สมหาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักย่านพรธิสารและมอบเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ หน้ากากผ้า รวมถึงอาหารแห้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19

สถานที่: ณ หอพักย่านพรธิสาร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี