อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบข้าวหงษ์ทอง จาก ดร.มนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด และคุณพรภัทรา บำรุงรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บ.เจียเม้งมาร์เก็ต จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบข้าวหงษ์ทอง จาก ดร.มนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด และคุณพรภัทรา บำรุงรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บ.เจียเม้งมาร์เก็ต จำกัด เพื่อนำไปใช้ในกิจการนักศึกษา (ครัวลูกบัวสวรรค์) ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี