รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี รับมอบเจลแอลกอฮอล์จาก คุณณัฎฐ์นันธ์ พฤกษาณัฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับมอบเจลแอลกอฮอล์จาก คุณณัฎฐ์นันธ์  พฤกษาณัฐกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี