มอบพันธุ์บัวจากพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี  แก่ ร้อยเอกพงษ์ศิริ ชิดไธสง เพื่อนำไปศึกษาพันธุ์บัว และปลูกที่กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตัวแทนมอบพันธุ์บัวจากพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี  แก่ ร้อยเอกพงษ์ศิริ  ชิดไธสง ประจำ มทบ.๑๙ ชรก.ร.๑๒ รอ รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย.บก.ร.๑๒ รอ.  เพื่อนำไปศึกษาพันธุ์บัว และปลูกที่กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์  โดยมี ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร บรรยายให้ความรู้

สถานที่: ณ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี