ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิดอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ทำการพัฒนาร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมงานเปิดตัวและชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ผลงานดังกล่าวได้แก่ อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่ทีมวิจัยของคณะฯ ได้ทำการพัฒนาร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด อุโมงค์ดังกล่าวสามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ 5,000 – 7,000 คน โดยใช้น้ำยาเพียง2ลิตร สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง 6 วินาที ต่อคน เท่านั้น ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ เหมาะที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา งานนิทรรศการที่มีคนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ทีมวิจัยของคณะฯ กำลังเสริมฟังก์ชั่นคัดกรองและเฝ้าสังเกตอัจฉริยะ (screening and monitoring intelligence functions) เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ติดตาม และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นศูนย์ COE ยังได้พัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองแล้วนำมาใช้กับอุโมงค์ น้ำยาฆ่าเชื้อนี้นำไปผสมน้ำในอัตราส่วน 1:100 ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั่วไปได้ และผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งแบบขวดพกพาและแบบถุงเติมที่ส่วนผสมของสมุนไพร มีกลิ่นหอม เย็น สดชื่น ถนอมผิว ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ 99.99% ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคณะฯ พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย และตอบสนองต่อมาตรการดูแลบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ และรัฐบาล

สถานที่: ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี