กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด เข้าหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยผลิตชุดหมีป้องกันสารเคมี และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

นายราเมศ  ตีวารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด เข้าหารือกับ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร  ในการร่วมกันผลิตชุดหมีป้องกันสารเคมี และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี