นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔ ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔ ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ณ ห้อง Evergreen โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต

สถานที่: ณ ห้อง Evergreen โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี