ประชุมจัดทำแผนการพัฒนางานกองคลัง

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม “จัดทำแผนการพัฒนางานกองคลัง” วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ห้องประชุมวิกเตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี