JOB FAIR PATHUMTHANI 2020 และราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “JOB FAIR PATHUMTHANI 2020 และราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563 ” โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี