เปิดบ้านศิลปกรรมด้านการเรียนการสอน และร่วมชมแฟชั่นโชว์จาก Finale wedding Studio ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Show Pow(er) เปิดบ้านศิลปกรรมด้านการเรียนการสอน” และร่วมชมแฟชั่นโชว์จาก Finale wedding Studio ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี