แข่งขันเพาะกายกีฬามหาวิทยาลัย

The Sun Game 2020 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 กีฬาเพาะกาย

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี