โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมเข้าอบรมดูงานการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี