พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 เม.ย. 2555 (บ่าย)

   

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ